Alpina - Alpina UniWeiss

Domeniu de aplicare

Alpina UniWeiss este o vopsea lavabilă cu putere mare de acoperire, cu un înalt grad de alb, pentru zugrăveli interioare ale pereților și tavanelor.

Proprietăți

  •  cu emisii reduse, fără solvenți, cu miros plăcut
  •  diluabilă cu apă, ecologică
  •  capacitate de difuzie
  •  valoare Sd < 0,1m
  •  prelucrare uşoară

Baza materialului

Dispersie sintetică conform DIN 55945. 

Ambalaj/Capacitate recipient 

2,5 l, 9 l,15 l

Culoare

Alb.
Se poate nuanța manual cu coloranți sau Color Essenz. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantităţi de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare. La comandarea vopselei în cantităţi mai mari de 100 lt. din aceeași culoare, produsul poate fi livrat, la cerere, gata nuanțat în fabrică. Pentru a evita eventualele greşeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de şarjă/colorate identic.

Grad de luciu

Mat (conform DIN EN 13 300)

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 13 300:
Datorită nuanţării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

  •  Uzură prin frecare umedă:Clasa 5
  •  Raportul de contrast:Capacitate de acoperire clasa 2, în condiţiile unei rentabilităţi de 7 m2/lt. respectiv 130 ml/m2
  •  Granulaţia maximăfină (< 100 μm)
  •  Densitate:1,65 g/cm3 

Compatibilitate conform Info tehnic nr.606/Definiția domenilor de aplicare 

Interior 1Interior 2Interior 3Exterior 1Exterior 2
++---
(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat

  

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023–0,026" Presiune la pulverizare: 150–180 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Un strat saturat şi uniform de vopsea Caparol Alb Interior nediluată sau diluată cu max. 5% apă. Pe suprafeţele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund din vopseaua diluată cu max. 10% apă. Pe suporturile neuniform absorbante se aplică un strat de grund vopsea

Consum

Cca. 130 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunză-tor. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.