Alpina - Alpina Color Fassadenfarbe

Domeniu de aplicare

Alpina Color Fassadenfarbe este o vopsea de dispersie pentru exterior, cu putere mare de acoperire, un alb puternic, diluabilă cu apă, pentru acoperiri expuse intemperiilor.

Proprietăți 

 • diluabilă cu apă, ecologică și cu miros redus
 • rezistentă la intemperii
 • deosebit de albă
 • capacitate mare de difuzie
 • cu caracter hidrofug
 • rezistentă la acțiunea razelor UV și la factorii poluanți din mediu
 • aplicare facilă

Ambalaj/Capacitate recipient 

 • Standard: 15 l
 • ColorExpress: 2,5 l, 10 l, 15

Culoare

Bază 1.

 1. Alpina Color Fassadenfarbe se poate nuanța manual cu coloranți CaparolColor, AmphiColor sau Color Essenz.
 2. În cazul nuanțării manuale, este necesară amestecarea întregii cantități de vopsea pentru a se evita diferențele de culoare
 3. Alte nuanțe sunt disponibile în sistemul de colorare computerizată ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate a nuanței mai mare de 60 (Bază 1)
 4. Pentru a evita eventualele greșeli de nuanțare, verificați exactitatea culorii înaintea aplicării produsului. Pe suprafețele continue se va folosi vopsea nuanțată cu număr de șarjă identic.

Stabilitatea culorii conform fișei BFS nr. 26:
Clasa: B Grupa: 1 – 3, în funcție de nuanță.

Grad de luciu

Mat, 

Depozitare

A se păstra la loc răcoros, ferit de îngheț și razele solare.
Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricației, în recipient original sigilat.

Date tehnice

Caracteristici conform DIN EN 1062:

 

 1. Densitate:
 2. Granulație maximă:
 3. Grosime peliculă uscată:
 4. Rata permeabilității la apă:
 5. Difuzie echivalentă grosimii stratului de aer:

 

cca 1,57 g/cm3

< 100 µm, S1

100 – 200  µm, E3

(valoare w): ≤ 0,5 [kg/(m2 • h0,5)] (medie), W2

(valoare sd): ≥ 0,14 ≤ 1,4 (medie), V2

Datorită nuanțării sunt posibile modificări în parametrii tehnici.

Utilizare conform Info tehnic nr.606/Definiția domenilor de aplicare

Interior 1

Interior 2

Interior 3

Exterior 1

Exterior 2

-

-

-

+

+

(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat

  

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

Tencuielile din grupele de mortare P II și P III/cu rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare PII sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:
Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu UniGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger. Tencuielile minerale ușoare din grupa de mortare PII se vor acoperii cu produse Sylitol® sau AmphiSilan.

Beton:
Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele puternic absorbante, se grunduiesc cu UniGrund. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment:
Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment, pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Zidărie din cărămidă aparentă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie, dispersii silicatice sau rășini siliconice:
Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suportul se verifică în conformitate cu fișa BFS Nr. 20.

După uscare, suportul se verifică la următoarele caracteristici:

Cu absorbție slabă, fixe, uscate, cu capacitate portantă: consultați secțiunea compoziția straturilor.
Cu absorbție medie: Se aplică un strat de grund CapaGrund Universal, diluat cu max. 3 % apă.
Suprafețe puternic absorbante: Se aplică un stat de grund cu produsul UniGrund.
Suprafețe cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 “Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase”): Se aplică un stat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.
Suprafețe lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe): Se șlefuiesc mecanic. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul în care, după șlefuire sau tratare chimică, suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Haftgrund EG.

Tencuieli portante pe bază de rășini sintetice:
Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței.

Vopsele și tencuieli silicatice noi:
Se finisează cu produsele din gama Sylitol® sau AmphiSilan.

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă:
Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, respectând reglementările legale din domeniu, sau alte măsuri adecvate. În cazul curățirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe fără capacitate portantă de vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pe suprafețele absorbante, făinoase, nisipoase se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine: Se vopsesc cu vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri:
Se vopsesc cu produsele Cap-elast, FibroSil sau PermaSilan, în funcție de clasa de fisuri.

Suprafețe afectate de fungi sau alge:
Mucegaiul sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile lega-le în domeniu. Suprafețele se spală cu Capatox sau FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Pentru a preveni o nouă infestare, recomandăm folosirea vopselei Amphibolin-W.

Suprafețe cu eflorescențe de sare: Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Defecte: Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless. Produsul se mestecă bine înainte de aplicare. În cazul aplicării prin pulverizare pe suprafețe slab absorbante sau neabsorbante se va aplica un strat de grund cu CapaGrund Universal.

Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,023 – 0,026" Presiune de pulverizare: 150–180 bar Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Compoziția Straturilor

Depunerile de fungi respectiv alge se îndepărtează prin spălare cu jet de apă prin respectarea reglementărilor legale. Suprafețele se spală cu Capatox sau FungiGrund și se lasă să se usuce bine.

Strat de grund sau strat intermediar:
În conformitate cu secțiunea “Pregătirea suportului”.

Strat intermediar:
Super Fassadenfarbe diluat cu max. 10 % apă.

Strat final:
Se aplică Super Fassadenfarbe diluat cu max. 5 % apă.

Consum

Cca 130 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Uscarea/Timp de uscare

Timpii de uscare între straturile de vopsea:
La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață după 4 - 6 ore și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca 3 zile. Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.La aplicarea prin pulverizare Airless se va omogeniza bine și se va strecura vopseaua înainte de folosire.

Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariție a fungilor și a algelor. Recomandăm pentru aceste suprafețe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan, Amphibolin-W sau Duparol-W.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.